DOKUMENT-HANTERING

Är du intresserad av att lägga dina filer och dokument i Office 365 men är osäker på vad det innebär?

 

Dorite hjälper dig att reda ut begreppen!

Dokumenthantering med Dorite

Att komma igång och arbeta med filer i Office 365 behöver inte vara svårt. Oavsett om det handlar om personliga filer eller gemensamma samarbetsytor. Vi har tagit fram erbjudanden som tar dig från introduktion till migrering.

 

Klicka på respektive erbjudande för mer information:

 

LANSERA
Introducera

Vi ger dig en introduktion till dokumenthantering i Office 365.

 

Förbereda

Vi förbereder dig inför en migrering till Office 365.

 

Migrera

Vi migrerar dina filer och dokument till Office 365.

 

Introducera.

Detta erbjudande vänder sig till er som redan har eller överväger Office 365 och vill ha hjälp med dokumenthantering.

 

Under en dag ger vi er en introduktion till begreppet dokumenthantering. Vi går igenom vad som är viktigt både inför och under en migrering samt vilka möjligheter som Office 365 erbjuder.

 

Här är några av rubrikerna:

Förbereda

Innehållsinventering och kategorisera er information.

Visa

Ge dokumenten egenskaper för att bli lättare att hitta i ditt dagliga arbete.

Ordna

Bygga en grund och samla olika dokument där de hör hemma.

Underhålla

Vi gör dina dokument förvaltningsbara över tid.

Är du intresserad av att få veta mer om detta erbjudande? Kontakta Dorite!

 

Förbereda.

Grunden är allt. Punkt.

Vi hjälper dig att se över det som ska migreras och skapar goda förutsättningar genom att ta fram en migreringsplan. Oavsett om det handlar om personliga filer eller gemensamma samarbetsytor har vi ett erbjudande som passar dig.

Personliga filer
 • Kravanalys av filer

 • Utbildning kring säkerhet

 • Migreringsplan

 • Genomföra en första pilot

 • Utvärdering

 • Lanseringsplan

Samarbetsytor
 • Inventering av dokument

 • Kategorisering och Typsättning

 • Migreringsplan

 • Genomföra en första pilot

 • Utvärdering

 • Lanseringsplan

 

Är du intresserad av att få veta mer om detta erbjudande? Kontakta Dorite!

Migrera.

Allt enligt plan.

Vårt recept för en lyckad migrering bygger på noggranna förberedelser och god planering.

 

Vi erbjuder dig som kund hjälp med att flytta data, skapa lathundar och utbilda användarna i de nya tjänsterna. Flytten av data kan göras på flera sätt, antingen via egenutvecklade script eller via anpassade verktyg. Metodiken väljs efter vad som passar dig och din miljö bäst.

 

Kontakta oss på Dorite om du vill veta mer.