Välkommen till utbildning i Microsoft Teams!

HSB Stockholm kommer att sluta använda Skype för företag, och skapa möjlighet till ökat samarbete och effektivitet genom att börja arbeta i

 

Microsoft Teams

I samband med att Teams rullades ut löpande till varje del av HSB Stockholm, erbjöds utbildning i det nya arbetssättet och hur vi alla kommer att arbeta med Teams i praktiken.
Nu har vi två ytterligare tillfällen för utbildning om man inte kunnat delta i tidigare utbildningar som erbjudits. 

Utbildningen är en online-klassrumsutbildning via Teams, och innehåller följande aktiviteter
:

 • Genomgång av bakgrund

  • Varför gör vi det här?​

  • Ett helt nytt arbetssätt

 • Demonstration i tjänsten och nytt arbetssätt

 • Praktiska övningar

 • När ska man använda vad?

 • Teoretiska övningar

 • Vad händer nu?

Innan utbildningen finns det några förberedande videos som är bra att titta på för att komma igång på ett snabbt och enkelt sätt.
Följ länken för att komma till videorna: https://intranat.hsb.se/HSB-Stockholm/Arbetsstod/it-och-telefoni/365/microsoft-teams/

Det finns två typer av utbildningar du kan välja mellan - Grundutbildning och Fördjupande utbildning i Teams. För att gå den fördjupande utbildningen är det viktigt att man uppnår följande krav:

Grundutbildning
 

 • Har tittat på de videos som rekommenderats inför utbildningen

  • Intro till Teams​

  • Konversationsytan

  • Ha ett möten i Teams

Fördjupande utbildning
 

 • Har varit aktivt medlem i ett team och arbetat med filer och konversationer i teamet

 • Är bekant med vad en kanal är

 • Vet hur man hänvisar till ett dokument i Teams

 • Vet var man kan hitta vilka som är med i Teamet

 • Har tittat på de videos som rekommenderas inför utbildningen (se under grundutbildning till vänster)

Nedan ser du utbildningarna du kan anmäla dig till - Grundutbildning eller fördjupande.