INSPIRATION

HUR DU KAN FÅ UT MER AV ALLA DINA MEDARBETARE GENOM OFFICE 365!

FRUKOSTSEMINARIUM DEN 22:A JUNI

KL 8:30 - 10:00

Agenda

8:00 Enklare frukost serveras.

8:30 Någonting har hänt - vi har blivit digitala privat, men inte på jobbet.

8:45 Den digitala arbetsplatsen.

9:00 Få ut mer av alla dina medarbetare med hjälp av Office 365.

9:30 Change! Förändringsresan som är 80% människor och lite teknik.

9:45 Den digitala ledningsgruppen - en demo i Office 365. 

LANSERA

Sven har följt persondatorn sedan 1983 och Dos 1.0. Mycker har hänt men lite har förändrats.

https://se.linkedin.com/in/sven-engborg-b75601

 

Emil gör Office 365 roligare - genom att kombinera 15 års erfarenhet av social collaboration med skådespeleri och story telling.

https://se.linkedin.com/in/emilwessberg

 
Den digitala arbetsplatsen

 

När det nya digitala arbetssättet sprider sig bland en grupp medarbetare börjar man ta ansvar tillsammans för informationen i dokumenten. Hellre dela dem en gång för mycket än en gång för lite - för tips, synpunkter och kvalitetssäkring. Är det ont om tid duger snabbmeddelande/chat lika bra. Möjligheter till förbättringar, förädlingar, nya idéer eller korrigering av gamla, osmidiga sätt blir enkelt att föra fram i en öppen "dela-följa-gilla-rekommendera-diskutera-kultur. Precis så som vi är vana att agera privat när vi ska fatta något beslut om tex. en resa eller köpa en ny TV. Tillsammans höjer man kvaliteten och återanvändbarheten på sitt intellektuella kapital på ett hållbart sätt, och ledtiderna under förädligen till beslut/resultat blir avsevärt kortare.

 

 

Det har aldrig varit så enkelt som nu
 

Med Office 365 har det aldrig varit enklare: Varje medarbetare får sin personliga lagringsplats i molnet som enkelt nås hemifrån, på språng, i mobilen med en robust synkning mellan lokal och molnbaserad lagring. Man är ett klick ifrån att dela dokumentet med andra genom en länk, i e-post, anteckningar, under möten etc. Man kan till  och med bjuda in till samtidig redigering på skärmen, dokumenten blir uppdaterat och synkade. När dokumentet slutar att vara endast en persons resurs är man bara ett klick ifrån att flytta den till en gemensam dokumentyta för arbetsgruppen eller hela företaget.  Behövs metadata kompletteras blir man tillfrågad om det. Versionshantering,  säkring mot dataförlust, avancerad rättighets- och efterlevnadsstyrning, allt finns tillgängligt i molnet. Upprepade mönster i hanteringen kan automatiseras med digitala assistenter och bakgrundsrutiner.