Under en dag skapar vi tillsammans med Er förutsättningar för att Ni skall kunna använda Skype och andra verktyg i Office 365 för att kapa ledtider i budgetarbetet.

 

Online-möten, dokumenthantering, diskussionsforum, aktivitetsuppföljning mm. Allt baserat på online-tjänster med Office 365.

Kapa ledtider i budgetprocessen

Håll budgetmöten online, effektiviseran arbetsflöden och dokumenthantering.

En inspirationssdag om hur budgetarbetet kan effektiviseras med hjälp av Office 365!

Online-möten
Dokumenthantering
Samverkan
Planering

Vi går igenom grunderna för hur man genomför effektiva Skype-möten.

Så hantera man dokument effektivt; versionshantering, sök och hitta samt dela dokument

Att använda diksussions-forum, samredigering och andra verktyg för samverkan

Planera effektivt och följ upp att aktiviteterna blir gjord

Aktiviteten utförs av utbildare på plats hos Er. Erbjudandet omfattar upp till 5 deltagare. Teori, scenario och labb-övningar ingår.
 
Fast pris: 14000:-