Under en dag skapar vi tillsammans med Er förutsättningar för att digitalisera HR-arbetet genom att använda verktygen i Office 365. Vi går igenom arbetssätt för ett aktivitetsbaserat kontor och hur man genom digitalisering kapar ledtider.

 

 

Kapa ledtider i HR-processen

Digitalisera arbetet med HR-ärenden. Använd Office 365 för att få bättre kontroll och överblick över dokument och uppgifter.

Spara upp till 20 minuter per dag

 

 

Kapa ledtider i HR-procsessen genom digitalisering.

Online-mötet

Att använda Skype för att göra möten mer effektiva. Spara tid och resurser.

Dokumenthantering

Spara tid genom att hitta rätt dokument och rätt version. Kontroll på behörighet och spridning av dokument.

 

Uppföljning

Få kontroll och överblick på ärenden. Samla alla "to-do" på ett ställe.

Samverkan

Dela ditt arbete med andra och ta del av vad andra jobbar med. Använd forum och jobba socialt.

Arbete utförs av utbildare på plats hos Er. Erbjudandet omfattar upp till 5 deltagare.
 
Fast pris: 14000:-