RÅDGIVNING OCH OMVÄRLDSBEVAKNING AV OFFICE 365

NYHETER I OFFICE 365

Det rör på sig…

Nu börjar fler av nyheterna som det skrevs/pratades om under förra månaden släppas ut för test/utvärdering och vi har nedan valt ut några vi tror är relevanta för våra kunder och som vi själva redan börjat dra nytta av. Det är allt från ren filhantering till nya 365 tjänster.

Tveka inte att höra av er om ni vill ha en demonstration, höra mer om något av områdena nedan eller om det är något annat ni är nyfikna på i 365’s spännande värld.

Teams!

Nu blev inte namnet Skype Teams utan Microsoft Teams som en ännu tydligare vägvisare i hur viktigt detta området är för Microsoft. Teams kan man se som ett verktyg ovanpå Groups som tillför de konversationer man idag ofta tar via Slack, Skype, Mail eller Yammer men också kan bli det som håller ihop gruppens arbete inom Office 365 då allt från Filer till Planner exponeras via Teams appen/siten

OneDrive: Kopiera filer till SharePoint/Groups

En länge efterlängtad funktion är att som användare kunna kopiera/flytta över en fil från den egna ytan i OneDrive till en Grupp eller SharePoint site för att där kunna arbeta vidare med den ihop med teamet. Än är det bara kopiering och enbart Från OneDrive men det är en bra start.

OneDrive: Synka siter och delningar

Att kunna bjuda in externa deltagare till en SharePoint yta i Online har länge varit en välanvänd funktion. Nu har detta även kommit till delar av Groups (än så länge Konversationer och Filer) och det går att kontrollera per grupp eller generellt.

Filerna (SharePoint) känns som den del som fungerar bäst i dagsläget.

Groups: Landningssida och Nyheter

När Groups lanserades och fram till nu har många saknat en tydlig landningssida för gruppen att börja sitt arbete – varken Konversationsdelen eller Fildelen har riktigt kunna möta detta. Nu när Groups fått mer av SharePoints funktionalitet kom också en startsida där man kan lägga ut olika typer av moduler (Nyheter, Text/bild, Uppsamlande, Yammer etc.) för att lättare hjälpa användaren att komma igång.

Groups: Olika typer

Microsoft har nu börjat visa upp hur det ska vara möjligt att skapa upp Groups av olika typer – än är det inte färdigt men det ger en indikation om hur mycket MS satsar på Groups och vart det är på väg. Oklart också om man kommer få möjligheten att lägga till egna typer eller inte.

Tjänster: StaffHub

En av de största fördelarna med att nyttja Office 365 som tjänst är att den ständigt vidareutvecklas och nya funktioner lanseras. En spännande sådan är Microsoft StaffHub som är ett schemaplaneringsverktyg för personal som kanske inte har egen dator eller arbetar enligt dynamiska scheman.
Kräver dock en K1 eller finare licens för användaren men ger då en möjlighet att ha mail och schema som Appar i telefonen även för anställda som sällan eller aldrig har tillgång till en dator.

Läs mer om våra tjänster: