FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING I OFFICE 365

1

FÖRBEREDELSER

Vi definierar tillsammans syfte och mål med utbildningen

2

ANPASSNING

Utbildningsmaterialet och formatet anpassas

3

UTBILDNING

Skräddarsydda utbildningar genomförs 

4

ÖPPEN MOTTAGNING

Användarna kan komma med sina egna frågeställningar

5

UPPFÖLJNING

Vi redovisar effekterna av utbildningen

Läs mer om våra tjänster: