Kapa ledtider i säljarbetet!

Dorite erbjuder Tele2 en inspirationsdag som syftar till att kapa ledtider i säljarbetet:

 

  • Effektivare möten - mer online och bättre förberedelser.

  • Ordning och reda på offerter/avtal - sökbarhet och tillgänglighet.

  • Snabbare informationsspridning - diskussioner och kommentarer i forum.

  • Överblick och planering - bättre kontroll och där med bättre prioritering av tid.

Digitalisera säljarbetet med Office 365!

Online-möte

Använd Skype effektivare, internt och externt. Presentera material, diskutera och spela in mötet.

Dokumenthantering

Hantera offerter och annan säljdokumentation online. Samredigering, dela och kommentera. Gör infomrationen sökbar - ordning och reda.

Samverkan

Använd verktygen för samverkan, sprid information utan att maila.

Planering

Skapa effektivare arbetssätt. Bättre överblick och uppföljning.

Arbetet utförs av erfarna utbildare på plats hos er. Inspiration, teori och praktiska labb-övningar för en grupp om 5 personer.
 
Fast pris: 14.000:- (ex moms)