Få ut mera av alla dina medarbetare med hjälp av Office 365.

Jag vill anmäla mig!

8:00 Enklare frukost serveras.

8:30 Någonting har hänt - vi har blivit digitala privat, men inte på jobbet.

8:45 Den digitala arbetsplatsen.

9:00 Få ut mer av alla dina medarbetare med hjälp av Office 365.

9:30 Change! Förändringsresan som är 80% människor och lite teknik.

9:45 Den digitala ledningsgruppen - en demo i Office 365.