Zero mail - Zero waste!

Ta tag i din mailtrafik och onödiga tjänsteresor. Det handlar om våra begränsade resurser.

Med den digitala arbetsplatsen och Office 365 har det aldrig varit enklare.

28% AV ARBETSTIDEN GÅR ÅT TILL ATT LÄSA OCH HANTERA MAIL

http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy

Det nya arbetssättet

FRUKOSTSEMINARIUM DEN 22:A JUNI KL 8:30 - 10:00

  Jag/vi  kommer!  

LANSERA

Agenda

8:30 Någonting har hänt - vi har blivit digitala privata, men  på jobbet är vi inte digitala.

8:45 Hur länge har du råd att förbruka resurser?

9:00 Den digitala arbetsplatsen - social collaboration

9:15 Det mail och resefria arbetsflödet - demo och scenario med Office 365.

9:45 Change! Förändringsresan som är 80% människor och lite teknik.

Connect and Collaborate

Namn *

Email *

Allergi

Min kompis/ar *

 

Sven har följt persondatorn sedan 1983 och Dos 1.0. Mycker har hänt men lite har förändrats.

Sven har följt persondatorn sedan 1983 och Dos 1.0. Mycker har hänt men lite har förändrats.

Emil gör Office 365 roligare - genom att kombinera 15 års erfareneht av social collaboration med skådespeleri.